Birka Paradise nytt offer för snuslagstiftningen

Birka Line har för avsikt att registrera kryssningsfartyget Birka Paradise i Sverige. Fartyget gör kryssningar från Stockholm till Mariehamn. En orsak till omflaggningen är att kunna fortsätta med snusförsäljningen ombord. Rederiet erbjuder personalen ombord möjlighet till fortsatt anställning under svensk flagg.Birka Lines moderbolag Rederiaktiebolaget Eckerö har tidigare skiftat från åländsk till svensk flagg på sin färja Eckerö, som trafikerar leden Eckerö–Grisslehamn. Snusförsäljning är förbjuden i Finland och de flesta andra andra EU-länder, men tillåten i Sverige och på svenska fartyg.