Birka Line går med vinst igen

Birka Line omsatte EUR 43,89 miljoner under det första halvåret 2006 jämfört med EUR 53,00 miljoner under motsvarande period föregående år. Resultatet före skatter uppgick till EUR 15,12 miljoner. Under det första halvåret 2005 uppvisade koncernen en förlust på EUR 7,79 miljoner.Kryssningstrafiken med två fartyg upphörde i början av året och ”Birka Princess” såldes under vintern. Det totala antalet passagerare har därmed minskat med drygt 100.000 till 381.000, samtidigt som beläggningen på det kvarvarande kryssningsfartyget ”Birka Paradise” har ökat med 10 procent och intjäningen per passagerare med 7 procent.Inom lastverksamheten var omsättningen lägre än ifjol, medan det operativa resultatet var klart bättre.Koncernens resultat för hela verksamhetsåret förväntas bli positivt utan att försäljningsvinsten av ”Birka Princess” beaktas.