Birka Line-aktien avnoteras på Helsingforsbörsen

Rederiaktiebolaget Eckerö har övertagit äganderätten till samtliga aktier i Birka Line Abp. Noteringen av Birka Lines aktier på OMX Nordic Exchange Helsinki Oy har därmed upphört.