Birger Jarls dispens förlängs knappast

Transportstyrelsen förlänger knappast den dispens för passagerarfartyget Birger Jarl som gjort det möjligt att sysselsätta fartyget i internationell trafik utan ombyggnader. Fartyget är byggt 1953 och går i kryssningstrafik för Ånedin-Linjen mellan Stockholm och Mariehamn. Efter att nu gällande dispens går ut i mitten av augusti 2011 är fartygets fortsatta öde ovisst. Birger Jarl uppfyller inte längre SOLAS-reglerna gällande brandskydd på grund av att det finns för mycket brännbara material i inredningen. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utreder om det finns någon ekvivalent lösning som tar ned risken till samma nivå som med användning av brandhämmande material. VD Magnus Strauch vid Ånedin Linjen/Rederi Allandia AB uppger att man innan utredningen är klar inte vet om det lönar sig att satsa på en uppgradering av fartyget. Han uppger att det även finns annat tonnage på marknaden som är intressant, men att rederiet i första hand vill fortsätta trafiken med K-märkta Birger Jarl.– Vi gör vårt yttersta för att få henne att leva vidare en stund till i alla fall, säger Magnus Strauch till Sjöfartstidningen.