Passagerarfartyget Birger Jarl lämnade Stockholm under tisdagen den 28 april utan giltiga tillstånd. Här ses hon utanför Klippudden.

Fotograf: Nils Cronholm

Kategori: Passagerarsjöfart | Regelverk

Birger Jarls befälhavare får böter för smitningen

Under fredagen dömde Stockholms tingsrätt befälhavaren på passagerarfartyget Birger Jarl, numera Baltic Star, till dagsböter för brott mot lagen om fartygssäkerhet.

Det är för brott mot lagen om fartygssäkerhet vid två olika tillfällen som det 93 meter långa passagerarfartyget Birger Jarls befälhavare nu blivit dömd vid Stockholms tingsrätt.

Det handlar dels om en resa den 19 maj 2019 då befälhavaren ska ha genomfört en resa från Stadsgården i Stockholm till Saltsjön utan giltigt fartcertifikat för fartyget. Detta trots att fartyget med hänvisning till sin längd på över 24 meter krävt fartcertifikat vid sjöfart. Dessutom ska befälhavaren ha struntat i att anlita lots trots att det krävts på den aktuella sträckan.

Lämnade trots nyttjandeförbud

Den andra resan som befälhavaren döms för gjordes mellan den 28 och 29 april i år då fartyget lämnade Stockholm för en resa till Timrå. Birger Jarls befälhavare valde då att lämna Stadsgårdskajen i Stockholm trots att både Kustbevakningen och Transportstyrelsen varit ombord under dagen och meddelat att de inte fick lämna kajen.

I det fallet döms befälhavaren för att ha genomfört en resa trots att Birger Jarl var belagd med nyttjandeförbud. Han döms även här för att ha brutit mot lotsplikten i samband med avresan från Stadsgårdskajen.

Böter på 3.800 kronor

Enligt domen i Stockholms tingsrätt ska mannen betala dagsböter på 60 gånger 50 kronor, samt betala 800 kronor till brottsofferjouren. Det betyder ett totalt bötesbelopp på 3.800 kronor.

I domskälen framgår att befälhavaren vid samtliga åtalspunkter medgett riktigheten i de faktiska omständigheterna, men samtidigt bestritt sitt ansvar för de brott han åtalats för. Mannen har i samtliga fall gjort gällande att han inte varit fartygets befälhavare även om han ”haft ansvaret”.