Bimco vill ha mer dialog med EU

Bimco som är världens största internationella sjöfartsorganisation med 2.500 medlemmar i 123 länder vill knyta närmare band med EU och har nu haft möten med företrädare för EU-kommissionen i Bryssel. Både Bimco och EU har observatörsstatus i IMO. Bimco-delegationen leddes av organisationens nuvarande ordförande CC Tung med assistans av Bimcos rådgivare i EU-frågor Neil Kinnock. Även Bimcos kommande ordförande Knud Pontoppidan och dess generalsekreterare Carsten Melchiors deltog. De mötte transportkommissionären och vice ordföranden i kommissionen, Jacques Barrot, samt ordföranden i kommissionens arbetsgrupp för havspolitik och tillika fiskekommissionär Joe Borg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.