Bimco vill ha mer dialog med EU

Bimco som är världens största internationella sjöfartsorganisation med 2.500 medlemmar i 123 länder vill knyta närmare band med EU och har nu haft möten med företrädare för EU-kommissionen i Bryssel. Både Bimco och EU har observatörsstatus i IMO. Bimco-delegationen leddes av organisationens nuvarande ordförande CC Tung med assistans av Bimcos rådgivare i EU-frågor Neil Kinnock. Även Bimcos kommande ordförande Knud Pontoppidan och dess generalsekreterare Carsten Melchiors deltog. De mötte transportkommissionären och vice ordföranden i kommissionen, Jacques Barrot, samt ordföranden i kommissionens arbetsgrupp för havspolitik och tillika fiskekommissionär Joe Borg.