Bimco vill ha CO2-skatt

Philip Embiricos, president i Bimco, vill ha en skatt på koldioxid hellre än ett system för handel med utsläppsrätter för sjöfarten. Det sa han till Connecticut Maritime Association enligt Fairplay.Ett handelssystem skulle bli svårt att hantera medan en skatt blir mer transparent, skatten måste dock hållas så låg att sjöfarten kan behålla sin konkurrenskraft så att godset inte flyttar över till landtransporter argumenterar Embiricos. Frågan är aktuell eftersom sjöfarten inte finns med i Kyoto-avtalet som ska få en efterträdare i december och det talas då om att inkludera sjöfarten.