Fotograf: Bimco

Kategori: Container | Ekonomi | Fartygsaffärer

Bimco tror på en ljus sjöfartsframtid

Den globala ekonomin blir kontinuerligt allt starkare, samtidigt som efterfrågan ökar och expansionen av världsflottan sakta avtar. Det gör att sjöfartsorganisationen Bimco ser ljust på sjöfartens närmaste framtid, även om horisonten förmörkas av kommande regler. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]as av kommande regler. 

I sin analys Reflections 2014 hävdar Bimco att villkoren för sjöfartsindustrin väntas bli allt bättre under det kommande året, något som gäller samtliga shippingsegment. Till stor del grundar man påståendet på att man ser flera mer eller mindre säkra tecken på att den globala ekonomin fortsätter att sakta men säkert återhämta sig. Sammantaget väntas den globala BNP-tillväxten för 2014 enligt IMF bli 3,5 procent.     

”Upp ur mörkret”

Enligt Bimco innebär det att Europa under det kommande året kommer att ”kravla sig upp ur mörkret, vilket kommer att leda till något högre efterfrågan för containerfartyg och tankers”. 

För Asiens del kommer det i Kina och Japan, världens andra respektive tredje största ekonomier, även i fortsättningen finnas en stabil efterfrågan på internationella sjötransporter.  

I USA kommer den drivande kraften att bli en stark privat efterfrågan och en ökad inhemsk oljeproduktion, vilket enligt Bimco bör främja efterfrågan på containerfartyg och produkttankers.

Positiva tecken

Även när det gäller tillväxtmarknader och utvecklingsekonomier väntas tillväxten förbli fortsatt stark och öka med 5,1 procent under 2013. Tillväxten bärs upp av en solid inhemsk efterfrågan, en allt starkare export och allt mer stabila skattesystem, något som enligt Bimco är positiva tecken för samtliga sjöfartssegment. 

Sammantaget innebär detta att Bimco tror att det under den närmaste framtiden kommer att förekomma allt fler och längre perioder med chanser till goda förtjänster, även om man samtidigt höjer ett varningens finger för att fraktraterna även fortsättningsvis kommer att pendla upp och ned på grund av fortsatt överutbud. 

Regler oroar

– En oroande mängd beställningar görs, vilket skapar ytterligare tonnage till en världsflotta som redan präglas av överutbud. Det gör att det tar längre tid innan vi får en balans mellan efterfrågan och utbud och följaktligen uppnår den marknadsbalans som många väntat så länge på. För att förvärra saker och ting innebär den ökande mängden regler och krav som läggs på sjöfarten att industrin drabbas av ytterligare kostnader vid en tidpunkt när det är som allra mest olämpligt, säger Bimcos ordförande John Denholm i en kommentar till analysen, där man framförallt framhåller att sjöfarten står inför betydande utmaningar när det gäller regler och krav gällande svavelgränser, fartygens energieffektivitet, ballastvattenrening och kväveoxidutsläpp. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]