Bimco släpper standardkontrakt för vakter ombord i piratvatten

Sjöfartsorganisationen Bimco har nu tagit fram ett standardavtal, Guardcon, för rederier och privata säkerhetsföretag när vakter, beväpnade eller ej, sätts på fartyg under transit genom piratvatten. Avtalet kräver att minst fyra vakter sätts ombord och reglerar också ansvarsrelationen mellan befälhavaren och chefen för vaktstyrkan.I avtalet finns också beskrivet det försäkringsskydd säkerhetsföretaget minst skall ha.Cardiff-baserade Sea Marshals hävdar att man nu är det första företaget som har fullgott försäkringsskydd för beväpnade vakter. Sea Marshals, som startats av svenskar, har bland annat köpt och modifierat en flotta före detta stridsbåtar från det svenska kustartilleriet.