BIMCO: gå öster om Madagaskar för att undvika pirater

BIMCO råder alla ”sårbara” fartyg att segla runt Godahoppsudden istället för att segla via Suezkanalen. Dock menar organisationen att piraterna kan komma att identifiera den omdirigerade fartygstrafiken och börja angripa den traditionella traderutten via Comoros, mellan Madagaskar och fastlandet, där attacken mot VLCC:n Sirius Star skedde nyligen. Fartyget är fortfarande kapat. Därför råder nu BIMCO handelsfartygen att gå öster om Madagaskar istället och dessutom dra fördel av varierande rutter för att maximera utnyttjandet av havsområdet för att kunna gömma sig under transit.