Bilhanteringen ökade med 70 procent i Göteborg

Under det första halvåret i år ökade bilhanteringen med 70 procent i Nordens största hamn, Göteborgs Hamn, jämfört med samma period i fjol.Containerhanteringen ökade med tolv procent till 443.500 TEU. Intressant i sammanhanget är att detta överstiger 2008 års halvårsvolymer. Roro-godset ökade med tio procent till 276.000 enheter. Oljehanteringen ligger på samma nivå, elva miljoner ton, som det första halvåret 2009.Om återhämtningen i hamnen säger vd Magnus Kårestedt:– Fortsätter utvecklingen i samma takt kommer vi att nå helårsvolymerna för 2009 redan under årets tredje kvartal.