Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Arbetsmarknad

Bildextra: BRP drar sitt strå till stacken

För tredje gången på ett par veckor lade BRP i tisdags ut landgången till sitt bunkerfartyg Fox Luna så att gymnasieelever kunde se sig omkring ombord.

Den här gången var det elever på Törnströmska gymnasiet i Karlskrona som gjorde studiebesök. Efter bunkring av två Stenafartyg, orsaken till att Fox Luna just nu håller till i Karlskrona, tog befälhavare Asker Christiansson och hans besättning emot eleverna. 

Två program

På Törnströmska finns två sjöfartsprogram med maskin- respektive däcksinriktning och eleverna på studiebesök kommer från båda programmen. Några av eleverna är lärlingar inom marinen och har siktet inställt på sjöofficerskarriär, men de flesta av dem tänker läsa vidare till sjöbefäl. På Fox Luna fick de en ordentlig rundtur i fartygets alla skrymslen och vrår, med en fika som avslutning på fartygets mysiga brygga. Deras lärare berättar att ombordbesöket passar extra bra just nu, eftersom tanksjöfart ligger näst på schemat.

Oroande läge

Mattias Peterson, vd för rederiet BRP, är engagerad i kommittén för utbildning och rekrytering (Kur) som ligger under Sarf, Sjöfartens arbetsgivareförbund. Han säger till Sjöfartstidningen att rekryteringsläget för BRP själva och för branschen som helhet är såpass oroande att det behövs åtgärder på många håll.

– Vi vill helt enkelt dra vårt lilla strå till stacken. Det här ligger oss varmt om hjärtat.

BRP har en pågående dialog med både högstadie- och gymnasieskolor och det blir fler studiebesök på deras fartyg.

Tog skruv

Mattias Peterson berättar att det kan ta väldigt bra skruv när man släpper ombord folk. När de behövde personal för några år sedan lade de till med sitt andra fartyg, Fox Sunrise, vid Lindholmen i samband med studentmässan Sjölog. Många mässbesökare passade på att besöka fartyget och det resulterade i en smärre störtflod av ansökningar till rederiets vakanser på nybygget Fox Luna. 

En längre artikel om BRP, studiebesöken och deras tankar om rekryteringsläget kommer att kunna läsas i julnumret av Sjöfartstidningen, som ges ut i mitten av december.