Bilar direkt från Tyskland till Ryssland

”K” Line-ägda KESS öppnade, enligt SeaNews.ru, den 8 april ro-ro-linjen Bremerhaven/Cuxhaven–Helsingfors–Fredrikshamn–St Petersburg med ro-ro-fartyget ”Volga Highway”. Detta ger möjlighet att transportera bilar från Tyskland direkt till Ryssland i stället för via finska hamnar. St Petersburgs hamn sänker också hamnavgifterna för linjefartyg med 20 procent. Rederiet planerar att före årsskiftet ha två–tre bilfartyg på denna linje.