Bibehållet resultat och omsättning för Associated Danish Ports

Associated Danish Ports som är ett gemsamt bolag för hamnarna i Fredericia, Middelfart och Nyborg redovisar en vinst på DKK 23,5 miljoner för 2004, ungefär detsamma som för 2003. Också godsomsättningen, 17,24 miljoner ton, är ungefär densamma. Man har alltså lyckats behålla volym och resultat trots nedläggningen av konstgödselfabriken Kemira GrowHow i Fredericia. Råoljexporten ökade med 400.000 ton och containertrafiken med 26 procent.Omsättningen nådde DKK 83,8 miljoner och totalt delades DKK 9 miljoner ut till aktieägarna.