Besvär över SYKE-beslut om Casino Express

Attar Constructions Ltd, som numera äger färjan C Express (ex Casino Express), har lämnat in besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol angående det transportförbud för fartyget som Finlands miljöcentral SYKE utfärdat. SYKE misstänker att färjan sålts för att skrotas utanför EU och fartyget tillåts inte lämna Finland förrän det är klarlagt hur det ska användas. Bl.a. asbest och PCB borde avlägsnas innan fartyget skrotas. Enligt fartygets ägare borde beslutet om transportförbud hävas eftersom enbart misstankar om skrotning inte utgör en grund för transportförbud.SYKE har i fredags mottagit en utredning över hur fartyget ska användas och denna kompletterades med ytterligare dokument idag. När man inom SYKE har gått igenom materialet tar man ställning till om transportförbudet ska upphävas.