Beställning till Fosen – skrovbygge i Landskrona

Fosen Mek Verksteder, FMV, har fått en beställning på ett 95 meter långt ROV-fartyg (Remote Operated Vehicle) av Volstad Maritime i Ålesund för leverans i maj 2007. Beställningen innehåller en option på ett systerfartyg. Skrovet skall byggas av Fosens dotterbolag Landskronavarvet och fartyget utrustas därefter vid FMV:s varv i Rissna utanför Trondheim.