Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Beslut om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd

Nu har regeringen beslutat om ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd som ska gälla även för anställda på bil- och passagerarfärjor som är tagna ur trafik på grund av coronapandemin.

Regeringen meddelade i början av juni meddelade att man avsåg att tillfälligt anpassa sjöfartsstödet för att stödja sjöfartsbranschen i det svåra ekonomiska läge som uppstått på grund av coronapandemin. På fredagen fattade regeringen beslut om ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd som även gäller för anställda på passagerarfärjor som tagits ur trafik. 

Stark sjöfart behövs

– Regeringen har beslutat om ett utökat sjöfartsstöd för att stödja svensk sjöfart under pandemin. Vi behöver en stark sjöfart under svensk flagg även efter krisen. Det utökade stödet innebär att ersättning kommer ges för fartyg som tagits ur trafik på grund av coronavirusets spridning, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Regeringen remitterade förordningsförslaget om ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd i början av juni och skickade därefter in det till EU-kommissionen för godkännande. Nu har EU-kommissionen godkänt förslaget, remissvaren är behandlade och regeringen har fattat ett formellt beslut. 

Gäller retroaktivt

Det innebär att Sjöfartsstödet tillfälligt anpassas till att även gälla sjömän anställda på passagerarfärjor som tagits ur trafik. Anpassningen gäller retroaktivt från den 13 mars till och med som längst utgången av 2020. Berörda rederier kan ansöka om stödet hos Delegationen för sjöfartsstöd på Trafikverket. 

Förslaget uppges bygga på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 

Välkomnar beslutet

Föreningen Svensk Sjöfart har arbetat intensivt tillsammans med flera enskilda rederier men också i samverkan med andra parter för att lösningen skulle komma på plats. Anders Hermansson, vice vd på Svensk Sjöfart är nöjd med regeringens efterlängtade beslut.

– Svensk Sjöfart välkomnar beslutet om den tillfälliga förordningen. Regeringens beslut är både efterlängtat och viktigt för svenska rederier, inte minst för färjorna som drabbats mycket hårt av covid-19. Under exempelvis april 2020 minskade antalet passagerare med ca 90 procent, jämfört med samma månad förra året och omsättningen för sjötransporter har minskat med närmare 50 procent.  I och med beslutet om den tillfälliga förordningen så ges rederierna, i likhet med vad som gäller i andra EU-länder, möjlighet att tillfälligtvis anpassa trafikutbudet. Åtgärden är oerhört viktig för rederierna då krisen på ett sätt som saknar tidigare motsvarighet var tvungna att i princip ställa in stora delar av verksamheten till följd av krisen, säger han.