Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Beslut för djupare farled i Göteborgs hamn

Mark- och miljödomstolen meddelade igår, den 29/9, flera tillstånd som möjliggör att projekt Skandiaporten i Göteborgs hamn kan starta enligt tidplan. Det gäller fördjupning och breddning av farled, kajförstärkning samt utläggning av muddermassor på avsedd plats till havs, skriver Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande. 
Göteborgs Hamn hade även begärt dispens för placering av förorenade massor till havs, men den ansökan avslås av Mark- och miljödomstolen, och dessa massor måste nu omhändertas på annat sätt.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]. Det gäller fördjupning och breddning av farled, kajförstärkning samt utläggning av muddermassor på avsedd plats till havs, skriver Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande. ”} /–>

Göteborgs Hamn hade även begärt dispens för placering av förorenade massor till havs, men den ansökan avslås av Mark- och miljödomstolen, och dessa massor måste nu omhändertas på annat sätt.

– Vi är medvetna om att domen kan överklagas vilket är ett steg i processen som vi måste avvakta. Men om domen inte överklagas är vår preliminära bedömning att vi nu har möjligheten att påbörja arbetet med kajförstärkningarna, även om det ännu inte är klart hur de förorenade muddermassorna slutligt ska omhändertas, säger Jan Andersson, projektledare för Skandiaporten på Göteborgs Hamn AB, i pressmeddelandet.

Kan vara klart tidigast 2026

Projekt Skandiaporten kommer att genomföras i flera etapper, allt för att möjliggöra för dagens oceangående containerfartyg att lastas fullt och därigenom nyttja all tillgänglig lastkapacitet vid varje anlöp, vilket inte är möjligt idag.

Göteborgs Hamn AB genomför kajförstärkningen och fördjupning av hamnbassängen. Sjöfartsverket svarar för fördjupningen av farleden och flytt av muddermassor. Om tidsplanen håller kan Skandiahamnen välkomna fullastade oceangående fartyg in till Göteborgs hamn tidigast 2026, enligt pressmeddelandet.

Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]