Det finns ett fortsatt behov av tågfärjor från Trelleborg till Tyskland, här järnvägsvagnar ombord på färjan Skåne.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Beskedet: Tågfärjorna behövs i svenska systemet

Tågfärjorna mellan Trelleborg och Rostock spelar en central roll för redundansen i det svenska transportsystemet. Det slår Trafikverket fast i ett regeringsuppdrag som redovisades nyligen. 
Det var i slutet av förra veckan som Trafikverket presenterade sitt uppdrag för regeringen att analysera vilken funktion tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland har för en långsiktigt hållbar transportförsörjning i Sverige.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]>

Det var i slutet av förra veckan som Trafikverket presenterade sitt uppdrag för regeringen att analysera vilken funktion tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland har för en långsiktigt hållbar transportförsörjning i Sverige.

Efter att trafiken mellan Trelleborg och Sassnitz lagts ner under våren 2020 är linjen mellan Trelleborg och Rostock den enda kvarvarande förbindelsen som kan ta järnväg. Kapaciteten finns kvar även mellan Ystad och Swinoujscie, men ombyggnader på den polska sidan gör att den trafiken med järnvägsvagnar ligger nere helt för tillfället.

Världens största tågfärjor

Trafiken mellan Trelleborg och Rostock opereras av Stena Line genom de båda färjorna Skåne och Mecklenburg-Vorpommern som båda är världens största tågfärjor med omkring en kilometer spår vardera.

I rapporten konstaterar Trafikverket att antalet fraktade järnvägsvagnar sjunkit från 200.000 per år i slutet av 1990-talet till enbart 20.000 per år i dagsläget. Dagens transporter består främst av tunga produkter från Sveriges exportindustri samt import av livsmedel och insatsvaror till industrin. 

Till 90 procent körs järnvägsgodset numera landvägen mellan Sverige och kontinenten via Öresundsförbindelsen, Stora Bältbron, Jylland och sedan över Kielkanalen mot Hamburg. Enligt Trafikverket beror det framför allt på lägre pris och snabbare transport. 

Skåne, en av Stena Lines två tågfärjor som trafikerar mellan Trelleborg och Rostock.

Fyller bara en femtedel av spåren

Stena Line själva menar att transporterna med tågfärjorna måste öka betydligt för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att upprätthålla tågförbindelsen på lång sikt.

– Vi har omkring 20 procents utnyttjande av spåren i dag och om vi fortsätter ha det kan inte vi garantera att den här servicen finns kvar eftersom det kostar rätt mycket att underhålla de här fartygen. När de en dag ska bytas ut finns det inget som säger att vi vill ha tågfärjor igen, vi vill helst ha så flexibla färjor som möjligt, säger Carl Mårtensson, presschef på Stena Line, till Sjöfartstidningen.

Behövs för redundansen

Men trots den högre transportkostnaden och låga utnyttjandegraden är det många som vill ha kvar tågfärjorna. Trafikverkets utredare intervjuade ett tjugotal transportköpare och tågföretag i sin rapport, vilka anser att de är helt avgörande för att skapa redundans i transportsystemet, inte minst ur ett beredskapsperspektiv.

”Vid ett avbrott på förbindelsen genom Danmark, planerat eller oplanerat, kan tågfärjorna ta emot cirka en tredjedel av det gods som fraktas denna väg. Det krävs således flera alternativa transportlösningar för gods mellan Sverige och kontinenten vid ett avbrott”, skriver rapportförfattarna.

Danskt avbrott i januari ökar volymerna

Faktum är att Stena Line upplever en sådan situation med ett avbrott i Danmark just nu. Den danska regeringen har tillfälligt stängt Stora Bältbron för godståg efter att en släpvagn som inte fästs ordentligt hotade att välta av tåget i full fart på bron.

– Det gör att våra räls ombord går för högvarv och så kommer det att fortsätta fram till 27 januari. Vi ser ökade volymer från 20 till 50 procent, säger Carl Mårtensson.

Rapportförfattarnas slutsats utifrån tågfärjeförbindelsens funktion för transportförsörjningen i dagsläget och utifrån marknadens förutsättningar är att det kan krävas någon form av ekonomiskt stöd om tågfärjornas redundans ska kunna behållas i framtiden. Hur ett sådant stöd kan utformas behöver dock analyseras vidare. 

– Utifrån vårt perspektiv är detta positivt. Vi behöver få signaler att vi ska säkra våra tågfärjor för framtiden och det har vi fått nu. Vi har inte fått exakta signaler om hur det ska gå till, men däremot är det positivt att den här redundansen som tågfärjorna ger behövs, säger Carl Mårtensson. 

Trafikverkets rapport finns att läsa här.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]