Besättning på Baltic Wind fick lön till slut

Den Panama-flaggade coastern Baltic Wind har nu lämnat Aabenraa efter att de senaste veckorna legat kvarhållen på grund av obetalda löner till besättningen. Den svenske ägaren har betalat sammanlagt USD 50.000 och fartyget är på väg till Helsingborg. – Problemet har löst sig, säger Morten Bach från ITF, Internationella Transportarbetareförbundet.Samma ägare har ett annat fartyg som ligger i Vejle på grund av obetalda löner. Coastern Baltic Breeze I hålls av besättningen som kräver USD 80.000. Fartyget har fortfarande 110 ton last tillhörande Lantmännen ombord.