Bergesen tackar nej till LNG-optioner

Bergensen d.y. har valt att inte deklarera optioner på två LNG-tankers på 145.000 kubikmeter hos Daewoo. Enligt Bergesens vd Jan Haakon Pettersen finns det en överkapacitet på 20–25 fartyg i marknaden och därför är det inte rätt tid att beställa fler. Bergesen, som ägs av Sohmen-familjen i Hongkong, har hittills bara beställt LNG-fartyg mot långa charteravtal. Rederiet väntar leveranser av elva LNG-tankers från nu och fram till 2008.