Bergesen i LPG-samarbete med MISC

Bergesen är intresserat av att leverera flytande produktions- och lagerfaciliteter för marginalfält utanför Malaysia och inleder ett samarbete med Malaysia International Shipping Corp (MISC).