Bergen säkrar sysselsättningen på Fosen

Genom att flytta utrustningen av ett skrov till ett offshore-fartyg från Bergen Groups varv i Bergen till varvet i Fosen säkras verksamheten vid det varvet under några månader. Varvet i Fosen har drabbats av finanskrisen och tvingats varsla anställda under vintern men i och med det flyttade projektet är sysselsättningen säkrad till och med tredje kvartalet i år.– Vi har kunnat göra det här eftersom vi är inne i en period av rekordhög aktivitet i koncernens skeppsbyggnadsdivision, och då huvudsakligen vid varvet i Bergen. Flytten av utrustningsarbetet är i sig en omfattande övning. Men vi har funnit konstruktiva lösningar tillsammans med rederi, underleverantörer och våra egna som gör att varken marginaler eller leveranstider kommer att påverkas, säger koncernchef Pål Engebretsen.Skrovet sjösattes på varvet Stocznia Gdansk fredagen den 22 januari och väntas komma till Fosen i början av mars.