Beredskap mot oljesölare vid Ice Prince förlisningsplats

Efter att ett 60-tal oljedränkta fåglar hittats på Isle of Wight har de brittiska myndigheterna skärpt övervakningen kring platsen där det grekiska torrlastfartyget Ice Prince förliste i hårt väder den 15 januari. Oljan på fåglarna är inte av samma typ som bunkeroljan i Ice Prince, och man misstänker att fartyg i närheten kan ha tagit chansen att pumpa ut oljeblandat vatten i hopp om att myndigheterna skulle tro att utsläppet kom från Ice Prince.En annan förklaring kan dock vara att hårt väder har fått andra vrak att börja läcka.