Bemanningskris för ankarhanterare

En akut bemanningskris håller på att utveckla sig för de 50 ankarhanteringsfartyg som ska levereras till norska rederier de närmaste två åren. 100 kompletta besättningar krävs sammanlagt för fartygen. Norska rederier opererar nu omkring 80 anchor handling tug supply (AHTS)- fartyg med norsk besättning. Siem Offshore har ensamt tolv stora sofistikerade fartyg som är under byggnation, och bolaget söker nu 24 kaptener med ett minimum på fem års erfarenhet av ankarhanteringsfartyg. Ankarhantering innebär komplicerade och krävande operationer. Före den senaste tillväxten av flottan, låg kravet på sju till åtta års erfarenhet. Det enda sättet att skaffa sig nödvändiga kunskaper är idag nästan uteslutande genom simulatorövningar. Enligt Norvald Kjerstad, professor vid Ålesunds sjöfartshögskola, är möjligheter till praktiska övningar i verkliga miljöer reducerade till ett minimum.