Belship vidarechartrar nybygge

Belship i Oslo har vidarechartrat ett 48.000-tons produkttankfartyg som byggs för leverans i januari 2007. Den femåriga chartern beräknas ge en nettovinst på USD 800.000 per år. Fartyget har tidigare chartrats in av Belships för en lika lång period från leverans.