Fotograf: Arkivbild: Anna Janson

Kategori: Folk/företag

Nästa belöningsdag blir 2021

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har beslutat att helt ställa in belöningsdagen för 2020. Orsaken är den pågående coronapandemin. De belönade firas i stället nästa år.

Den 13 maj skulle Stiftelsen Sveriges Sjömanshus årliga belöningsdag hållits på Fotografiska museet i Stockholm. Under belöningsdagen uppmärksammas och prisas personer och organisationer som bland annat kommit med förslag till förbättringar inom sjöfarten, som gjort stora insatser för ombordanställda eller gjort berömvärda insatser vid till exempel olyckor eller sjöräddning. Totalt delas 680.000 kronor ut i belöningar för 2020.

Sköts upp

På grund av den pågående pandemin sköts evenemanget som en första åtgärd upp till i höst, men osäkerheten kring hur situationen kommer att utvecklas har nu lett fram till att direktionen beslutat att helt ställa in i år. 

– Det är förstås väldigt tråkigt. Belöningsdagen är något av en höjdpunkt för stiftelsen. Den är det mest publika arrangemang vi genomför under året och det är alltid lika trevligt att träffa de belönade, säger Sjömanshusstiftelsens kanslichef, Karl Karell, i ett pressmeddelande.

Hålls i Göteborg 2021

Belöningsdagen 2021 hålls i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag i Göteborg. Då kommer såväl årets som nästa års belöningsmottagare att uppmärksammas.

Redan nu går det att läsa om årets bidrag på Sjömanshusstiftelsens hemsida med tillhörande bilder och filmer.