Belizeflaggat kylfartyg släppte ut olja

Kustbevakningens flyg upptäckte på onsdagen ett fartyg i färd med att släppa ut olja cirka sju nautiska mil sydost om Gotland. Sjögående enheter tillkallades, som beordrade in fartyget närmare land och bordade det. En utredning påbörjades ombord på det Belizeflaggade kylfartyget, som var på väg till USA när utsläppet skedde. Enligt kustbevakningens beräkningar handlar det om en mindre mängd lättflyktig olja, mellan 100 och 600 liter, och det är ingen fara för djurlivet i området.- Det pågår en utredning och vi vet ännu inte orsaken till utsläppet. Men i de allra flesta fall rör det sig om olyckor eller misstag när fartyg släpper ut olja i Östersjön. Man vet att man har ögonen på sig här, säger Stein Naess, räddningsledare på kustbevakningen, till SST. Närmast ska kustbevakningen ta beslut om huruvida en vattenföroreningsavgift ska tas ut. Besättningen är kvar ombord på fartyget, som befinner sig i närheten av Gotland där sjögående enheter bevakar det.