Begränsad strejk på norska färjor och bogserbåtar

Närmare 40 inrikes färjelinjer och bogserbåtarna vid oljeterminalerna Mongstad och Sture har drabbats av strejkaktioner sedan medlingen mellan Rederiernes Landforening och Norsk Sjøooficersforbund misslyckats. Hittills har strejken bara i begränsad utsträckning påverkat verksamheten, men en upptrappning är på gång. Maskinbefälet, som organiseras av Norges Maskinistforbund, har accepterat det nya avtalet, men det kommer att bli en medlemsomröstning. Konventionella fartyg kan inte tas emot vid Stureterminalen, men skytteltankers tillåts. Dessa kan också användas för STS-operationer (Ship To Ship). Skytteltankers behöver inte bogserbåtar i Mongstad, Sture och vid Slagenraffinaderiet. Dessa fartyg har extremt goda manöveregenskaper tack vare den thruster-konfiguration som är en del av det dynamiska positioneringssystemet.