Begränsad snusinförsel tillåts i Finland

I Finland har regeringen beslutat att tillåta en begränsad privat införsel av snus till Finland. Rederierna i Finland och de passagerarfartygsrederier som är medlemmar i föreningen har därför tillsamman med Tullstyrelsen i Finland kommit överens om frivilliga begränsningar av snusförsäljningen ombord på fartygen.– En samsyn råder mellan rederinäringen och myndigheterna i denna fråga, säger Hans Ahlström vid Rederierna i Finland.Tidigare befarade man ett totalförbud mot snus i Finland i samband med en skärpning av tobakslagen.