Befälhavarens missförstånd ledde till att kryssningsfartyg sjönk

Befälhavaren trodde att man var på väg in i ettårig is när det i själva verket rörde sig om betydligt tjockare land-is. Det var orsaken till att kryssningsfartyget Explorer sjönk i Antarktis 2007, enligt en haverirapport från flaggstaten Liberia. I rapporten hävdas att befälhavaren inte hade någon erfarenhet av denna typ av av is och denne borde ha ändrat kurs ut mot öppet vatten i stället för att segla in i isen i mörker.Samtidigt understryker man befälhavarens och besättningens heroiska insatser och säger att befälhavarens beslut att evakuera fartyget och maskinpersonalens insatser för att bibehålla maskineriet i drift under evakueringen med största sannolikhet räddade liv.