Befälhavare på belgiskt fartyg rapporterade inte olycka

Befälhavaren på den belgiskflaggade LPG-tankern Kemira Gas kommer att få böter på minst DKK 10.000 för att inte ha rapporterat att hans fartyg gick på grund i Stora Bält tidigt i onsdags. Kemira Gas gick norrut med 8.500 ton ammoniak i lasten till Herøya när vakthavande befäl avbröt en undanmanöver för en medgångare, den Maltaflaggade tankern Lycian. Vid återgång till den ursprungliga kursen grundstötte fartyget på sandbanken. Detta inträffade runt klockan två på natten. Fyra timmar senare upptäckte VTS-trafikkontrollen fartyget och försökte kontakta det utan framgång. Patrullfartyget Olfert Fischer skickades till platsen och fick kontakt med fartyget, vilket kunde ta sig loss från sandbanken senare under dagen för egen maskin. Det har inte rapporterats några skador.