Befälhavare kvar i arresten efter Bornholmsolycka

Den ryske kaptenen på BCL Trader får sitta kvar i arresten på Bornholm. Det beslutade en domare i Rønne under onsdagen. Kaptenen kommer att sitta frihetsberövad fram till den 27 maj i avvaktan på resultatet från blodprovet som togs efter grundstötningen, norr om Rønne på söndagen. Befälhavaren riskerar ett fängelsestraff på 30 dagar om det framkommer att han varit berusad vid tiden för olyckan. Fartyget kunde lämna Rønne för egen maskin under onsdagen. Danska Søfartsstyrelsen har undersökt fartyget och funnit läckor i ballasttanken. BCL Trade fick segla till St Petersburg under villkoret att farten inte fick gå över 8 knop för att minimera trycket på de skadade partierna.