Befälhavare dömd för bestickning

En befälhavare, som lämnade en flaska whisky hos handläggaren på Sjöfartsinspektionen när han sökte dispens, döms för bestickning till 1.500 kronor i böter av Norrköpings tingsrätt. Mannen är befälhavare på ett svenskt lastfartyg som kontinuerligt transporterar gods till en industri i Norrköping. Denna trafik är omgärdad av strikta regler som bland annat innefattar kravet på att fartygen måste pumpa i land sin sludge varje gång de anlöper en hamn. Dispens från kravet medges för fartyg som har specialavtal med godkänd avfallsmottagare. Befälhavaren meddelades att hans fartyg uppfyllde dispensreglerna, men vid ett kort besök hos handläggaren på Sjöfartsinspektionen i Norrköping lämnade mannen kvar en flaska whisky. I ett uttalande till Norrköpings Tidningar säger befälhavaren att detta inte var bestickning. Handläggaren uppfattade inte heller detta som en muta, men valde ändå att anmäla händelsen till Sjöfartsinspektionen.