”Bedrövligt beteende”

Inom Sveriges Redareförening har man ingen förståelse för Tallinks styrelses uppförande ombord på den svenskflaggade färjan Silja Symphony under skandalresan från Helsingfors till Stockholm den 24 oktober. – Jag har ingen annan information än den som kommit fram i medierna, men om det stämmer så är det bedrövligt, säger Håkan Friberg, vd för Sveriges Redareförening.Enligt uppgifter i pressen har Tallinks ledning bett personalen på Silja Symphony om ursäkt för sitt beteende i ett e-mail.