Transportstyrelsen har hittills fått vetskap om två bedrägeriförsök.

Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Juridik | Regelverk

Bedragare utnyttjar svenska hamnstatskontroller

Transportstyrelsen bekräftar att två utländska rederier har fått falska fakturor i samband med hamnstatskontroller i Sverige – bedrägerierna är avancerade med riktiga underskrifter och stämplar.

– Detta är det mest förslagna jag har sett bland bedrägerierna vi på Transportstyrelsen har varit utsatta för. Vi har bett rederierna att polisanmäla och kommer att ta upp frågan på internationell nivå inom Paris MOU denna veckan för att se om detta förekommer någon annanstans. Vi vet inte hur stort problemet är i Sverige, vi har all anledning att tro att det finns ett mörkertal där rederierna helt enkelt har betalat de falska fakturorna och gått vidare, säger Ronnie Hanzén, tillsynssamordnare vid Transportstyrelsen, till Sjöfartstidningen.

Underskrift och stämpel

Bedragarna utnyttjar hamnstatskontroller för att kunna skicka ut falska fakturor. På något sätt har bedragarna vid minst två tillfällen fått vetskap om att Transportstyrelsen genomfört en hamnstatskontroll och därefter agerat. Enligt Ronnie Hanzén är det oklart hur bedragarna kommit över dokumenten.

– De har sannolikt inte utnyttjat Transportstyrelsens IT-system för att komma över dokument. Men på något sätt har man kommit över informationen, kanske ombord eller på annat sätt som jag egentligen inte vill spekulera i. Det får polisen sköta.

När bedragarna väl sitter på den information man behöver skickar man ett fabricerat dokument till befälhavaren ombord på det aktuella fartyget om att hamnstatskontrollen inte påvisade några anmärkningar.

– Det är en succéartad beskrivning där man stryker medhårs och konstaterar att befälhavaren fört fartyget säkert i hamn som denne då ombeds att bekräfta. Härmed luras befälhavaren att tro att detta är en officiell bekräftelse som krävs från svenska myndigheter och returnerar därefter dokumentet med stämpel och underskrift till en adress som bedragarna kontrollerar.

Skyndsam betalning

Detta i sin tur förs över till en fejkad faktura av bedragarna och skickas till fartygets ägare, till exempel i Singapore. När fakturan, som kräver skyndsam betalning, dimper ner hos det berörda rederiets ekonomiavdelning finns en korrekt stämpel och befälhavarens underskrift.

– Fakturan är av den arten att den blir väldigt trovärdig eftersom den är kopplad till ett faktiskt anlöp i Sverige där en hamnstatskontroll har utförts och underlaget i fakturan speglar en fullt möjligt situation som skulle kunna ha uppstått vid den aktuella inspektionen.

– Till exempel kan de hitta på en anmärkning om för mycket oljerester i maskinrummet, eller hantering av sludge. Och så sätter de ett belopp. I ett av fallen fakturerade bedragarna 50.000 kronor, säger Ronnie Hanzén.

De två bekräftade fallen, där rederier har fattat misstankar och kontaktat Transportstyrelsen, skedde för några veckor sedan. Ronnie Hanzén vill inte vara mer specifik än så för att inte försvåra en eventuell polisutredning.

Kontrollera med myndigheten

Ronnie Hanzén poängterar att Transportstyrelsen aldrig begär ut någon form av bekräftelse på ett väl genomfört anlöp av fartyg till svensk hamn i samband med en hamnstatskontroll. Samt att dokument hanteras direkt mellan befälhavaren och inspektören vid besöket ombord.

– Om du är osäker på om ett dokument är äkta, tveka inte att kontrollera med oss, säger Ronnie Hanzén.

Kommentarer

 • Rune Anckarbom

  ”Ronnie Hanzén poängterar att Transportstyrelsen aldrig begär ut någon form av bekräftelse på väl genomförd angörning av fartyget till svensk hamn i samband med en hamnstatskontroll och att dokument hanteras direkt mellan befälhavaren och inspektören vid besöket ombord.”

  ”….väl genomförd angörning av fartyget till svensk hamn” !? Vilken branschmänniska
  uttrycker sig så?

  • Anonym

   ”…väl genomfört anlöp av fartyg till svensk hamn…” står det i texen om man skall vara petig!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.