Bättre vindar för DFDS första halvåret 2007

DFDS har haft ett bättre första halvår 2007 än förväntat. Omsättningen ökade med omkring 15 procent till totalt DKK 4 miljarder. Även vinsten före skatt blev bättre än väntat. Den landade på DKK 181 miljoner eller en ökning med 37 procent. Både gods- och passagerardivisionerna gick bättre än väntat. Godset ökade med 4 procent och passagerartrafiken med 2 procent totalt – till och med sju procent på vissa linjer under perioden. Helårsresultatet räknas upp till totalt DKK 500 miljoner eller 18 procent högre än vad som förväntades i förra årets uppskattning.