Bättre skydd vid rengöring av pannor

Storbritanniens Marine Accident Investigation Branch, myndigheten för utredning av marina olyckor, påpekar behovet av skyddsåtgärder för att undvika vätgasexplosioner i samband med kemisk rengöring av pannor, med anledning av olyckan på Golars LNG-fartyg Hilli, på 125.000 kubikmeter och byggt 1975, då en panna exploderade under reparation på Grand Bahama Shipyard. En maskinist dödades i olyckan och en dansk teknisk specialist fick ligga två månader på sjukhus.