Bättre kvartalsresultat för Broström – fortsätter rata svensk flagg

Broström redovisar ett resultat före skatt på 115 miljoner kronor för tredje kvartalet samtidigt som nettoomsättningen översteg 1 miljard kronor. Resultatet är nästan 70 miljoner kronor bättre än för motsvarande period förra året. För niomånadersperioden blev resultatet 189 miljoner kronor, en klar försämring jämfört med perioden januari–september 2007 då resultatet blev 460 miljoner kronor.Bolaget meddelar också att det är extremt svårt att bedöma utsikterna för den närmaste framtiden då många nya fartyg tillförs marknaden nästa år samtidigt som pressen ökar för att minska oljeberoendet.Broström fortsätter att rata svensk flagg och nya fartyg kommer att registreras i andra EU-länder så länge det inte tas ett beslut om införande av en svensk tonnageskatt.