Bättre halvår för ADP-hamnarna

Associated Danish Ports, ADP, rapporterar om ett bättre första halvår med tillväxt i både Fredericia och Nyborg, som tillsammans med Middelfart utgör ADP. Godsomsättningen i Nyborg ökade med 17 procent efter ett långtidsavtal med Stema Shipping, som använder Nyborg för mottagning av grus till vägarbeten över hela Fyn. Totalt rör det sig om 100.000 ton per år. I Fredericia steg den ekonomiska omsättningen med fem procent till DKK 44,4 miljoner tack vare ökad export av råolja. ADP gjorde första halvåret en vinst före skatt på DKK 10,5 miljoner.