Fotograf: Antti Immonen

Kategori: Miljö

Bättre förtöjningar

En ny typ av förtöjningsanordning gör servicearbeten på vindkraftverk till havs säkrare och effektivare.

Arbetsbåtsvarvet Mobimar i Åbo har utvecklat en ny typ av underhållsfartyg för vindkraftverk till havs som enkelt och tryggt förtöjer det vid fundamentet. Den första enheten av den 18 meter långa och 8,5 meter breda trimaranen Mobimar 18 Wind heter Wind Servant och har byggts för rederiet Meriaura. fartyget kan ta 12 passagerare.

– På senare tid har det börjat komma servicefartyg med trimaranskrov. Jag tror att de kommer att bli betydligt fler när man börjar inse fördelarna med trimaraner, säger Pauli Immonen, vd för Mobimar.

Immonen säger att trimaranen ger mjuk gång till sjöss som är jämförbar med ett långt och slankt skrov samtidigt som fartyget har ett brett däck och utomordentlig stabilitet.

Det unika med Mobimar 18 Wind är emellertid förtöjningssystemet Gripper. Det utvecklades när Mobimar började undersöka hur servicepersonal överflyttas från båtarna till vindkraftverken.

– Vi ifrågasatte om allting är så säkert som det skulle kunna vara och började fundera på om det finns ett bättre sätt.

Den existerande metoden med en kraftig gummifender i fören på servicefartygen är visserligen enkel och kräver ingen specialutrustning eftersom fartyget hålls på plats mot fundamentet genom att köra framåt med maskineriet.

Immonen uppger att denna metod i allmänhet av säkerhetsskäl begränsas till högst en och en halv meters signifikant våghöjd. Det finns även indikationer på att båtarnas motorer inte klarar av påfrestningarna.

– Våra undersökningar visade att den signifikanta våghöjden vid vindkraftparkerna ofta är större. Detta innebär att det inte är möjligt att utföra service under en betydande del av tiden, säger Immonen.

Mobimars lösning på problemet är Gripper, en ledad kopplingsanordning som hydrauliskt förtöjer fartyget i fundamentet. Lederna låter akterskeppet röra sig fritt med sjön medan förskeppet är låst i fundamentet. Med Mobimar 18 Wind är det möjligt att på ett tryggt sätt överföra personal i 2,5 meters signifikant våghöjd.

– Vi har ansökt om patent för denna uppfinning, berättar Immonen.

Gripper kommer inte att säljas separat på licens utan idén är att varvet säljer hela servicefartyg med denna anläggning installerad.

– Vår strategi är att sälja fartyg utrustade med Gripper. Eftersom vi är ett varv kan vi erbjuda olika lösningar för själva fartyget, beroende på redarnas önskemål, påpekar Immonen.

Den första beställningen av Mobimar 18 Wind gjordes av Meriaura i mars 2011. Fartygstypen är planerad för tillverkning i stora serier.

– Nordsjön är den hetaste marknaden för vindkraftparker och man talar om att minst 400 servicefartyg kommer att behövas för att transportera teknisk underhållspersonal till turbinerna. Det finns endast cirka 50 sådana båtar just nu, berättar Immonen.

– Gripper har väckt mycket intresse på marknaden och tack vare vår patentansökan kan ingen annan erbjuda samma system. Vi underhandlar med flera kunder om beställningar. Jag räknar med att det kan bli aktuellt med nya order ännu inom detta år, säger Immonen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.