Bättre för Royal Arctic

Royal Arctic Line hade ett betydligt bättre första halvår i år än 2005. Rederiet redovisar en vinst före skatt på DKK 3,3 miljoner, jämfört med en förlust på DKK 19,4 miljoner under de första sex månaderna 2005. Förbättringen beror på en omläggning av trafiken där en tidigare tiodagars rundresa har ersatts av en sjudagars. Därmed har man ökat kapacitetsutnyttjandet av containrar och annan utrustning. Godsvolymerna har också ökat, från 360.000 kubikmeter det första halvåret 2005 till 389.000 kubikmeter. För helåret räknar man med 850.000 kubikmeter.