Bättre för Broström trots svagt andrakvartal

Broström redovisar ett rörelseresultat på 463,7 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 375 miljoner kronor för det första halvåret. Båda resultaten är bättre än för motsvarande period förra året, trots ett svagt andrakvartal i år. Omsättningen var 1.720,3 miljoner, något lägre än under det första halvåret 2005. Marknaden har förstärkts under inledningen av det tredje kvartalet och Broström bedömer utsikterna för helåret som fortsatt goda.