Bättre för Borgestad

Den norska rederi- och industrikoncernen Borgestad rapporterar en vinst före skatt på NOK 51,6 miljoner, att jämföra med en förlust på NOK 26,6 miljoner 2003. Rörelseintäkterna steg från NOK 382,7 miljoner 2003 till NOK 438,7 miljoner förra året. Rederiet äger idag fyra fartyg och 30 procent av ett femte, ”Westwood Marianne”, som man har på en långsiktig bareboat-charter med köpoption. Borgestad har en tvist med US Westwood Shipping gällande 45.000-tonnarna ”Westwood Marianne” och ”Westwood Anette” och man räknar med en förlikning i maj. Bakgrunden till tvisten är att fartygen skulle sysselsättas långsiktigt av Gearbulk, men Westwood vägrar släppa fartygen.