Kategori: Ekonomi | Folk/företag

Bättre än väntat för BW-koncernen trots jätteförlust

Trots en förlust på USD 57 miljoner för första halvåret för BW-koncernen är resultatet bättre än väntat, skriver rating- och analysföretaget Moody’s. Därför får den Bermuda-registrerade koncernen, som till 97 procent ägs av Hongkongfamiljen Sohmen, behålla sin Ba2-rating men med en negativ prognos. BW äger också 47 procent i Oslo-noterade BW Offshore.Intäkterna från de stora gastankfartygen steg med 40 procent på årsbasis, men resultatet drogs ned av pressade rater för produkttankfartygen. Halvårsresultatet belastades med nedskrivning av fartygsvärderna med USD 84 miljoner.Enligt BW är 34 procent av flottan helt nedskriven. Det menar Moody’s bör räcka som utrymme som ökad säkerhet om det skulle behövas. Man lyfter dock ett varningens finger för den ökande exponeringen mot spotmarknaden för tankfartygen. Nästan alla VLCC:s och produkttankers kommer att operera på spot de kommande 12 till 18 månaderna.BW-koncernen kontrollerar i dag en flotta på 98 fartyg, helägda, delägda och inchartrade.