Båtbyggarprojekt med förhinder

I början på 1950-talet arbetade jag som nybliven civilingenjör på KTH och ledde arbetet på den lilla skeppsprovningsrännan.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] skeppsprovningsrännan.

Där provades sådana projekt där man inte hade råd att anlita SSPA i Göteborg. Bland annat provade sjöräddningen alla (?) sina nya livräddningskryssare där och vi hade ett mycket trevligt och givande samarbete med Hans Hansson som då ledde Sjöräddningssällskapet. 

Bland de intressantaste projekten var Hjälparen, den första snabbgående kryssaren som konstruerades av marindirektör Tore Herlin. Han var då pensionär och sysslade mest med småbåtskonstruktion och var för övrigt i mångt och mycket min mentor i detta område. 

Vi på institutionen presenterade även två alternativa förslag till utformning som i vissa avseenden till och med var överlägsen Herlins, men kapten Hansson ville inte frångå den ursprungliga formen. Jag har dock kvar de alternativa förslagen i min ägo.

Nu var det så att Kungafonden donerade pengar vid den tiden, som skulle användas till att bygga en kryssare som skulle heta Gustaf V. Den skulle innehålla ett nytt koncept, nämligen att den i aktern skulle ha en lite slip där man kunde dra upp en mindre båt. På så sätt skulle man kombinera stor sjövärdighet med möjligheten att nå bland annat grunda stränder. Se där, Rescuerunnerprojektet!

Såvitt jag minns ritade Tore Herlin den stora båten medan vi på institutionen ombads tänka till om hur den mindre skulle utformas. Vi hade flera förslag men vårt huvudalternativ var en katamaran med två pontoner sammanbyggda i ett förskepp och med en sluttande slip emellan. Besättningen skulle bestå av två man, en i vardera pontonen. Den ene skulle köra båten och den andre skulle hjälpa den nödställde upp på slipen. Vi hann aldrig utforma båten i detalj på grund av den så kallade Haijbyaffären (en homosex- och utpressningsskandal som rörde dåvarande kungen och en man vid namn Kurt Haijby). Vid samma tid publicerades Sjöräddningssällskapets projekt med en liten båt som skulle köra upp i aktern på Gustaf V … 

En dag kom kapten Hansson upp till oss på provrännan och säger ”Grabbar, vi måste genast lägga ner vårt projekt för jag har hört på stan att folkhumorn har döpt vår lilla båt till Haijby, så vi måste lägga ner projektet tills folk har glömt den här historien”.

Det gick femtio år innan projektet dök upp igen. Kanske någon kände till historien och tyckte att femtio år skulle räcka för att affären skulle vara glömd.

Sten Ekholm

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]