Bästa sommaren för Hurtigruten

OVDS sex fartyg i Hurtigrute-trafiken hade en kojbeläggning på 97 procent under sommarmånaderna. I juni reste 74.650 passagerare med linjens totalt elva fartyg. I juli var siffran 86.229. De amerikanska resenärerna har ökat med 20 procent och de franska med 60 procent sedan Hurtigruten öppnat ett försäljningskontor i Frankrike.