”Baronessas” befälhavare får tillbaka jobbet

Befälhavaren Jan Nessa fick sparken sedan han i april i fjol tvingades köra upp snabbfärjan ”Baronessa” på land på grund av tekniska problem. Efter en dom i Bergens tingsrätt får han tillbaka jobbet och dessutom NOK 50.000 kronor i skadestånd från arbetsgivaren Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap, HSD.Rederiet, som avser att överklaga domslutet, menade att Nessa inte följde HSD interna hastighetsbestämmelser – 18 knop – när han närmade sig hamnen. Hastighetsreglagen hade fastnat men Nessa lyckades styra fartyget så att det hamnade mellan en mindre byggnad och en lyktstolpe. I en tidigare dom i Sunnhordlands tingsrätt frikändes Nessa, anklagad för vårdslöshet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.