Bärgningen av Riverdance inledd

En kran från York har kommit fram till ro-ro-färjan Riverdance som ligger på stranden utanför Blackpool sedan den 1 februari. Utrustning för att säkra fartyget har lyfts ombord och planen är nu att stabilisera fartyget innan det kan rätas upp och sedan tömmas på olja. Några utsläpp har inte upptäckts men en del av lasten, bland annat metallskrot har fallit av och spolats iland. Allmänheten uppmanas att hålla sig utanför de upprättade avspärrningarna, annars väntar dryga böter på GBP 50.000.