Kategori: Container | Haveri

Bärgningen av Baltic Ace avbruten

En kropp hittad av en fiskare har nu identifierats som den polske överstyrmannen på Baltic Ace, bilfartyget som sjönk på några minuter efter en kollision med containerfartyget Corvus J den 5 december i livligt trafikerade farvatten utanför Holland. Därmed har sex kroppar hittats men fortfarande saknas fem av de totalt 24 besättningsmännen. Svitzer har också avbrutit bärgningsoperationen. På grund av den låga vattentemperaturen har oljan i bunkertankarna solidifierats. Det råder också mycket dåliga väderförhållanden på platsen.Det är nu upp till rederi och försäkringsbolag att bestämma hur man skall gå vidare. Enligt Svitzer finns det flera möjliga metoder för att tömma fartyget på bunkerolja. En är att trycka in hetvatten i tankarna, en annan att föra in värmespiraler. Ventilationsrör har blindflänsats för att undvika läckage innan operationen sätts igång igen.